(1)
Herlofson, K.; Daatland, S. O.; Veenstra, M. Generasjoner Imellom: Holdninger Til Familiens Ansvar øst Og Vest I Europa. Nordisk Østforum 2019, 33, 34-53.