(1)
Hansen, T.; Slagsvold, B. Et Øst-Vest-Skille for Eldres Livskvalitet I Europa? En Sammenligning Av Ensomhet Og Depressive Symptomer I 12 Land. Nordisk Østforum 2019, 33, 74-90.