(1)
Kragh, M. Sveriges Relationer Med Ryssland: Kontinuitet Och förändring Historiskt Och Idag. Nordisk Østforum 2018, 32, 54-74.