[1]
Myklebost, K.A. og Markussen, J.A. 2021. Dragkamp og balansegang. Frigjøringsmarkeringene i Kirkenes 1954–1994: Et minnepolitisk perspektiv. Nordisk Østforum. 35, (mai 2021), 60–79. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v35.2604.