[1]
Mønnesland, S. 2020. Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm. Nordisk Østforum. 34, (sep. 2020), 125–127. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v34.2368.