[1]
Borcak, F. 2020. Barnet som instrument: Kritik av titoistisk diskurs i Aleksandar Hemons »Islands» och Alma Lazarevskas »Blagdan krunice». Nordisk Østforum. 34, (des. 2020), 295-311. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v34.2316.