[1]
Bågenholm, A. 2020. Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008–2019. Nordisk Østforum. 34, (mar. 2020), 27–50. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v34.2197.