[1]
Narvselius, E. 2020. Den galiziska mångfaldens tragedi: professorsmorden i krigstidens Lviv och åminnelsen av dem. Nordisk Østforum. 34, (aug. 2020), 103-124. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v34.2161.