[1]
Herlofson, K., Daatland, S.O. og Veenstra, M. 2019. Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum. 33, (jun. 2019), 34–53. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v33.1392.