[1]
Hansen, T. og Slagsvold, B. 2019. Et Øst-Vest-skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum. 33, (sep. 2019), 74–90. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v33.1331.