[1]
Aasland, A. 2018. Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina. Nordisk Østforum. 32, (des. 2018), 174–194. DOI:https://doi.org/10.23865/noros.v32.1325.