Bokomtale

Nordisk Østforum | 32, : 110 | ISSN 1891-1773

The Political Economy of Russian Aluminium

Jakub M. Godzimirski
Cham: Palgrave Macmillan 2018
294 sidor. ISBN 9783319572338

©2018 Susanne Oxenstierna. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license

Citation: () «The Political Economy of Russian Aluminium», Nordisk Østforum 32, 110

Jakub Godzimirski presenterar en imponerande bok som bygger på ändra års kvalificerad forskning kring den ryska aluminiumindustrin. Boken analyserar den ekonomiska utvecklingen av aluminiumindustrin såväl i Ryssland som globalt och ger en innehållsrik bild av industrins politiska betydelse och de mäktiga aktörer som styr och påverkar den.

Projektet är ambitiöst och analysen sträcker sig från Sovjettiden, genom transitionen mot marknadsekonomi, till dagens politiserade ekonomiska system. Boken är unik genom sin bredd och detaljrikedom och ett viktigt bidrag till kunskapen om den ryska aluminiumsektorns utveckling genom alla ekonomisk-politiska förändringar de senaste 25 åren och dess växande roll på den globala marknaden.

Bokens första del diskuterar de ekonomiska aspekterna av industrins utveckling. Där skildras bland annat hur Oleg Deripaska skapade en dominerande position för RUSAL på den ryska marknaden. Godzimirski beskriver färgstarkt alla turer och dessa processer utgör ett lysande exempel på hur oligarker och holdingbolag skaffade sig inflytande över nyckelresurser under transitionsåren. Den andra delen behandlar de politiska aspekterna. Här analyseras förhållandet mellan det ryska näringslivet och den politiska makten under olika perioder under Jeltsins och Putins presidentskap. Återigen bjuder Godzimirski på en detaljrik berättelse om de skeenden och personer som deltagit i denna omdaning.

Boken är självklart av stort värde för personer som studerar den ryska aluminiumindustrin, inte minst eftersom den också behandlar aluminiumindustrins etablering på de globala marknaderna. Men den har också betydande relevans för dem som studerar relationerna mellan näringslivet och den politiska makten i Ryssland både i historiskt och framtida perspektiv.