GIANDOMENICO, Jessica. Hur underhålls en hybridstat? Indikationer från Albanien och Makedonien. Nordisk Østforum, [S.l.], v. 32, p. 21-41, mar. 2018. ISSN 1891-1773. Available at: <https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/725>. Date accessed: 22 jan. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/noros.v32.725.