Bredesen, Maren. "Putin og jeg – Russlands vei fra håp til håpløshet" Nordisk Østforum [Online], Volume 31(10 May 2017)