Bredesen, M. 2017 May 10. Putin og jeg – Russlands vei fra håp til håpløshet. Nordisk Østforum. [Online] 31: