Østevik, Malin. "Å kommunisere en konflikt – aktører i RTs dekning av situasjonen i Ukraina i februar–mars 2014." Nordisk Østforum [Online], 31 (2017): n. pag. Web. 21 May. 2019