ØSTEVIK, Malin. Å kommunisere en konflikt – aktører i RTs dekning av situasjonen i Ukraina i februar–mars 2014. Nordisk Østforum, [S.l.], v. 31, may 2017. ISSN 1891-1773. Available at: <https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/579>. Date accessed: 21 may 2019. doi: https://doi.org/10.23865/nof.v31.579.