SMITH, Hanna. EU-medlem och Rysslands granne: En analys av Finlands strategiska kultur. Nordisk Østforum, [S.l.], v. 32, p. 87-103, july 2018. ISSN 1891-1773. Available at: <https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1252>. Date accessed: 20 feb. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/noros.v32.1252.