Kragh, M. 2018 May 2. Sveriges relationer med Ryssland: kontinuitet och förändring historiskt och idag. Nordisk Østforum. [Online] 32: