Gir det fortsatt mening å snakke om «Øst-Europa»?

2020-04-21

Nordisk Østforum lanserer sin første temaside. Les om fortsatte forskjeller mellom øst og vest i Europa, men også om voksende differensiering internt i øst i serien «Hva skjedde med øst?». Serien er redigert av gjesteredaktør Rune Holmgaard Andersen (Cand.scient.pol.).

I artikkelserien sammenlikner Andreas Bågenholm (Göteborgs universitet) partisystemenes stabilitet i Europa mellom 2008 og 2019, Thomas Hansen og Britt Slagsvold (begge OsloMet) ser nærmere på om det finnes et øst-vest-skille for eldres livskvalitet i Europa, Katharina Herlofson, Svein Olav Daatland og Marijke Veenstra (alle NOVA), har studert holdninger til familiens ansvar i øst og vest, og Karsten Stæhr skriver om hvorvidt det har vært konvergens mellom landene i «øst», og mellom «øst og «vest», målt i BNP.

Les mer