NØST-prisen 2018 – kan masteroppgaven din bli en forskningsartikkel?

2018-01-26

NØST-prisen deles ut til den nordiske studenten som har sendt inn det beste artikkelmanuskriptet med tema politisk, økonomisk og/eller kulturell utvikling i Russland, Balkan, Øst-Europa eller det postsovjetiske området. Hvis dette er deg, er premien at du får manuskriptet ditt publisert som en akademisk artikkel i det skandinaviske tidsskriftet Nordisk Østforum.

Konkurransen er åpen for alle studenter som er under utdannelse eller nylig har avsluttet en grad. Vurderingskriteriene vil være faglig kvalitet, herunder ambisjonsnivå, originalitet, og relevans for forskningslitteraturen. Manuskriptet må også gjennom en fagfellevurdering.

Bidragene må være på norsk, dansk, svensk eller finlandssvensk, og følge Nordisk Østforums manuskriptstandard. Last opp ditt bidrag på Nordisk Østforums nettsider innen midnatt 15. april 2018.

Spørsmål om Studentprisen kan rettes til nof@nupi.no.