Invitasjon til å sende inn manuskripter

2016-01-29

Nordisk Østforum (NØF) dekker politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Russland, Øst-Europa og det postsovjetiske området. Tidsskriftet gir yngre så vel som etablerte forskere en mulighet til å ta del i den nordiske debatten om utviklingen i et av våre viktigste nærområder

NØF rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler.

Nå i Open Access!
Fra og med nummer 1/2016 utgis NØF i Open Access. Det er mange fordeler med åpen tilgang. Du får flere lesere, øker din siteringsrate og står fritt til å dele eget arbeid. Få mer informasjon og lever ditt manuskript elektronisk her.

Publiseringsavgift

Å publisere med åpen tilgang medfører en publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler på NOK 12.500,- eks. mva. Mange institusjoner har opprettet publiseringsfond som dekker slike avgifter – hør med din arbeidsplass. Det finnes også muligheter for å søke om fritak. Finn ut mer her.